Privacybeleid Plusman

Op deze pagina vindt u het privacybeleid van Plusman.nl

Index:

1. Doeleinden.

2.Voldoening aan beginselen.

         2.1 Inzage

         2.2 Rectificatie

         2.3 Vergetelheid

         2.4 dataportabiliteit

3. Uw rechten.

4. Organisatorische en technische maatregelen.

5. Duur van bewaring.

6. Aandachtspunten

         6.1 Inschrijving nieuwsbrief

         6.2 Gegevens livechat

7. Betalingen

         7.1 Afterpay

         7.2 Klarna

8. Cookiebeleid

9. Delen van gegevens.

10. Contact1. Doeleinden.

Bij Plusman slaan wij uw persoonsgegevens voor 2 soorten doeleinden op:

 1. Verplichte

 2. Vrijblijvend.


Verplichte gegevens verzamelen wij om de koopovereenkomst die u aangaat bij aankopen op de website af te kunnen ronden. Hierbij hebben we het over: NAW (Naam, adres, woonplaats), betaalgegevens en afleveropties.

Vrijblijvende gegevens die wij verzamelen zijn dus nooit verplicht. Het gaat hier om gegevens die handig zijn voor communicatie of een betere werking van de website. Denk hierbij aan: e-mail, telefoonnummer en cookies. Deze vrijblijvende gegevens zijn te onderscheiden van de verplichte gegevens aan het feit dat als wij om deze gegevens vragen wij u nooit mogen verplichten of benadelen.

2. Voldoening aan beginselen.

In de Nederlandse wetgeving zijn een aantal privacybeginselen vastgesteld. Van ons wordt verwacht dat wij deze altijd respecteren en dus op een correcte manier omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van deze beginselen en hoe wij hiermee omgaan.

2.1 Inzage

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens. U heeft dus het recht om ons te vragen welke gegevens wij van u hebben. U mag ook een verzoek indienen deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.

U kunt ons verzoeken u te tonen:

 • Waarom wij bepaalde gegevens verwerken.
 • Welke soorten persoonsgegevens wij van u verzamelen.

 • Indien van toepassing: aan welke organisaties wij uw persoonsgegevens doorgeven.

 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

 • Welke privacyrechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om ons te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens verwerken.

 • Indien van toepassing: van welke organisatie wij persoonsgegevens hebben ontvangen indien wij deze niet zelf hebben verzameld bij de betrokken personen.

 • Indien van toepassing: op basis van welke logica wij een geautomatiseerd besluit over iemand nemen.

U kunt een verzoek op inzage aanvragen door: ons een email te sturen naar het volgende email adres: info@plusman.nl. Vermeld duidelijk welke gegevens u wenst in te zien.

2.2 Rectificatie

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen ook het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om hun persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’.

U kunt een verzoek op rectificatie of wijziging van uw gegevens aanvragen door: ons een email te sturen naar het volgende email adres: info@plusman.nl. Vermeld duidelijk welke gegevens u wenst te wijzigen.

2.3 Vergetelheid

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als u hierom vraagt.

Voorwaardes voor dit recht:

 • Niet meer nodig. Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerkt.

 • Intrekken toestemming. U heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan ons voor het gebruik van uw persoonsgegevens, maar trekt deze toestemming nu in.

 • Bezwaar. U maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

 • Onrechtmatigeverwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn Wij zijn wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

 • Kinderen De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Als u denkt dat u voldoet aan een van deze voorwaardes en u wilt gebruik maken van uw recht van vergetelheid, kunt u hierover contact met ons opnemen.

 

2.4 Dataportabiliteit

In artikel  20 van het AVG bestaat het 'recht om gegevens over te dragen'. Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

3. Uw rechten

In paragraaf 2 van dit privacybeleid hebben wij u al geïnformeerd over de beginselen van het privacybeleid. Deze wetten kunnen echter ten alle tijden veranderen, het is dus van belang dat u regelmatig deze pagina bekijkt om te controleren of er wijzigingen zijn gemaakt rondom ons privacybeleid.

4. Organisatorische en technische maatregelen.

Wij hebben de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om zo discreet mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en deze veilig te kunnen bewaren.

Zo hebben wij:

 • Een beveiligde website (https protocol) waarover u uw gegevens aan ons doorstuurt

 • Een “privacyfunctionaris” aangesteld die waakt over de juiste uitvoering van hetgeen wij bovenstaand hebben uiteen gezet

 

5. Duur van bewaring

Op grond van de AVG zijn wij niet verplicht om uw gegevens voor een maximale tijd te bewaren.


Wij bewaren uw gegevens voor de volgende termijnen:

Wij bewaren uw verplichte persoonsgegevens voor maximaal 7 jaar na de plaatsing van de laatste bestelling, dit conform de wettelijke verplichting vanuit de fiscus om facturen te bewaren.

Wij bewaren uw vrijblijvende persoonsgegevens voor maximaal 5 jaar na het laatste contact.:

 

6. Aandachtspunten

6.1 Inschrijven nieuwsbrief

Indien u ervoor kiest om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief dan accepteert u hiermee dat wij u marketing gerelateerde berichten sturen. Deze gegevens zullen wij nooit naar derde partijen sturen en deze dus enkel gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven voor onze marketinglijst.

6.2 Gegevens livechat

Wij bieden u de kans op de website live met een van onze medewerkers via chat in contact te treden. Dit gaat via het platform van Zendesk. Zij slaan voor ons gedurende 2 weken de chat transcriptie en de door u bezochte pagina’s binnen onze website op, inclusief de door u daar verstrekte persoonsgegevens. Door ons via de chat te benaderen gaan wij ervan uit dat u impliciet instemt met deze tijdelijke opslag. Indien u niet deelneemt aan een chatgesprek wordt uw surfgedrag wel geregistreerd gedurende uw bezoek, echter niet opgeslagen en is deze bovendien anoniem daar wij dan uw naam of e-mail adres niet hebben.

 

7. Betalingen

7.1 Afterpay

Als u een betaling met Afterpay aangaat accepteert u daarmee hun privacybeleid. Alle gegevens die Plusman van u beheert zullen nooit worden doorgespeeld aan Afterpay. De gegevens die Afterpay van u beheert zullen ook nooit aan Plusman worden doorgespeeld. Het privacybeleid van Afterpay is hier te vinden.

7.2 Klarna

Als u een betaling met Klarna aangaat accepteert u daarmee hun privacybeleid. Alle gegevens die Plusman van u beheert zullen nooit worden doorgespeeld aan Afterpay. De gegevens die Klarna van u beheert zullen ook nooit aan Plusman worden doorgespeeld. Het privacybeleid van Klarna is hier te vinden.

8. Cookiebeleid

Wij hebben ons cookiebeleid op een losse pagina gezet. Deze kunt u hier vinden.

9. Delen van gegevens.

Wij zullen de persoonlijke gegevens die wij van onze klanten in beheer hebben nooit betaald of onbetaald aan andere partijen doorspelen tenzij wettelijk bepaald.

10. Contact

Als u nog overige vragen heeft over ons privacybeleid kunt u altijd contact met ons opnemen via info@plusman.nl.