Fan van Casamoda? Vind gemakkelijk uw juiste maat

Plusman.nl doet er alles aan om online shoppen voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Dat betekent een ruime bedenktijd, gratis retourservice maar bovenal ook duidelijke informatie bij het bestellen zodat de kans dat u iets moet retourneren zo klein mogelijk is. Het kiezen van de juiste maat is daarbij een van de belangrijkste dingen. Met maattabellen proberen we u zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van de juiste maat. Maar door verschillende maatvoeringen bij verschillende merken, ontstaat er nog wel eens verwarring. Met de nieuwe maatweergave bij Casamoda overhemden hopen we het allemaal duidelijker te maken voor u.

Twee maten in één oogopslag

Als u een maat selecteert voor een overhemd van Casamoda, krijgt u twee maten te zien: de Plusman-maat en de corresponderende Casamoda-maat (de maat die in de kraag van het shirt staat). Casamoda is een populair merk voor grote maten overhemden en veel heren weten dan ook precies welke maat er in de kraag van hun shirts staat. Maar omdat Plusman.nl werkt met eigen maatschema's om voor uniformiteit tussen de verschillende merken te zorgen, wijkt de Plusman-maat soms af van de maat in de kraag. Met de nieuwe weergave kunt u direct zien welke maat u moet bestellen als u weet welke maat u normaal gesproken heeft voor uw Casamoda overhemden.

Maattabel

Als u uw maat nog helemaal niet weet, kunt u natuurlijk net als altijd gebruik maken van onze maattabellen. Voor de duidelijkheid is er een nieuwe extra tabel gecreëerd voor grote maten overhemden van Casamoda, waarin precies staat welke Plusman-maat overeenkomt met welke Casamoda-maat én vooral welke afmetingen daar dan bij horen. Als u twijfelt welke maat te bestellen, raden wij u dus altijd aan om een blik te werpen op de tabel.